Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 1 (1988)
286 p.
 
   Índex (3-6) [llegir]
   Editorial (7-10) [llegir]
 
Articles
 
   Dietrich Briesemeister: Katalonien und Deutschland: ein Überblick über die kulturgeschichtlichen Wechselbeziehungen (11-35) [llegir resum]  [llegir article]
   Joan Martí i Castell: Connotacions i derivacions sociolingüístiques dels conceptes de "llengua" i "dialecte" (36–51) [llegir resum]  [llegir article]
   Birgit Wagner: Mallorca und die Universalität der Lumières: Bearn o la sala de les nines von Llorenç Villalonga (52–61) [llegir resum]  [llegir article]
   Inge Mees / Uta Windsheimer: "Un roman: c'est un miroir qu'on promène le long du chemin" – Rodoredas Mirall trencat und die "gebrochene Spiegel"-Perspektive (62–72) [llegir resum]  [llegir article]
   Mathilde Bensoussan: Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo: una nova interpretació del mite de recomençament (73-79) [llegir resum]  [llegir article]
   Axel Schönberger: Zeitebenen und Informationsvergabe in Gabriel Janer Manilas neuestem Roman: La Dama de les Boires (80-92) [llegir resum]  [llegir article]
   Miquel À. Navarrete / Josep M. Sala-Valldaura: Le tela de Penelope: Entre la Grècia clàssica i la poesia catalana actual (93-105) [llegir resum]  [llegir article]
   Albert Barrera i Vidal: Les débuts de la Renaixença catalane – entre le libéralisme bourgeois et le passéisme nostalgique (106-119) [llegir resum]  [llegir article]
   Ricard Torrents: Canigó, un poema romàntic? (120-131) [llegir resum]  [llegir article]
   Maria-Lourdes Möller-Soler: Caciquisme i color local a Terra Baixa d'Àngel Guimerà i a Tiefland de Rudolph Lothar i d’Eugen d’Albert (132-149) [llegir resum]  [llegir article]
   Marisa Siguan: La recepció de Henrik Ibsen i Gerhart Hauptmann a la literatura catalana del canvi de segle (150-156) [llegir resum]  [llegir article]
   Francesc Massip: La mise en scène en els drames medievals catalans (157-167) [llegir resum]  [llegir article]
   Rudolf Brummer: Les tres redaccions del Libre de consolació d'ermità – indicis del mètode literari de Ramon Llull (168-175) [llegir resum]  [llegir article]
   Armand Llinarès: Les préliminaires de l'Art lullien dans le Libre de contemplació (176-186) [llegir resum]  [llegir article]
   Antoni Paba: L'Alguer i l'alguerès (187-195) [llegir resum]  [llegir article]
   Artur Quintana / Tilbert Dídac Stegmann: Biblioteques públiques amb fons catalans a l’àrea lingüística alemanya (196-209) [llegir resum]  [llegir article]
   Antoni M. Badia i Margarit: Der "II. Congrés Internacional de la Llengua Catalana" von 1986: Pro und Contra (208-218) [llegir resum]  [llegir article]
   Tilbert Dídac Stegmann: Die neue Brockhaus Enzyklopädie (seit 1986 fünf Bände) und Katalonien: Über die internationale Schreibung katalanischer Ortsnamen (219-227) [llegir resum]  [llegir article]
 
Recensions
 
   Jens Lüdtke: Katalanisch: Eine einführende Sprachbeschreibung, München: Hueber, 1984. [Michael Scotti-Rosin] (228-232) [llegir]
   Karl-Heinz Röntgen: Einführung in die katalanische Sprache (Bibliothek romanischer Sprachlehrwerke; 1), Bonn: Romanistischer Verlag, 1987. [Maria de la Pau Janer] (233–235)
   Tilbert D. Stegmann (Hrsg.): Ein Spiel von Spiegeln: Katalanische Lyrik des 20. Jahrhunderts, Leipzig: Reclam Jun., 1987. [Josep Murgades / Brigitte Schlieben-Lange] (235–237)
   Catalanisme, història, política, cultura (Col.lecció Clio; 7), Barcelona: L'Avenç, 1986. [Reiner Tosstorff] (237–239)
   Joan B. Culla i Clarà: El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901–1923) (Documents de Cultura; 19), Barcelona: Curial, 1987. [Reiner Tosstorff] (239–242)
 
Miscel.lània
 
   Axel Schönberger / Tilbert Dídac Stegmann: Katalanistische Publikationen und Aktivitäten im deutschen Sprachbereich (1984–1987) (243–262) [llegir]
   Axel Schönberger: Katalanische Themen an den Hochschulen der Bundesrepublik, Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz im Wintersemester 1986/87 und im Sommersemester 1987 (263–269)
   Maria-Lourdes Möller-Soler / Axel Schönberger: Katalanische Themen an den Hochschulen der Bundesrepublik, Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz im Wintersemester 1987/88 (270–273)
   Uta Windsheimer: Katalanischkurse an bundesdeutschen Volkshochschulen im Winter 1987 (274)
   Harald List: Zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Rudolf Brummer (275-276)
 
   Resums (277-283) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 1 (1988) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 1 (1988)
Actualitzat el 3-6-2009
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar