Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 5 (1992)
244 p.
 
   Índex (5-7) [llegir]
 
Articles
 
   Francesc Massip: Panorama des iberischen Theaters des Mittelalters: Katalonien-Aragon und Kastilien (937) [llegir resum]  [llegir article]
   Valentí Fàbrega i Escatllar: El Decameró català en la versió de 1429: la novel.la de Bernat d'Ast (II, 2) (39-61) [llegir resum]  [llegir article]
   Sabine Harmuth: Sinnstruktur und Funktionsweise ironischer Gestaltungsmittel in einigen Kurzgeschichten aus Uf, va dir ell von Quim Monzó (65-77) [llegir resum]  [llegir article]
   Reinhard Kiesler: Die Arabismen im Katalanischen (79-105) [llegir resum]  [llegir article]
   Rolf Kailuweit: Die Orthographie-Debatte im Diario de Barcelona 1796 und ihr soziolinguistisches Umfeld (107-136) [llegir resum]  [llegir article]
   Júlia Todolí: Variants dels pronoms febles de 3a persona al País Valencià: regles fonosintàctiques i morfològiques subjacents (137-160) [llegir resum]  [llegir article]
   Maria-Lourdes Soler i Marcet: Les imatges del mes d'abril i de la mar a la fraseologia catalana i alemanya: un estudi comparatiu de les característiques nacionals i internacionals (161-180) [llegir resum]  [llegir article]
   Johannes Hösle : Antoni Pous (1932-1976) (181-192) [llegir resum]  [llegir article]
   Günther Haensch: Algunes consideracions sobre la projecció exterior de la llengua i cultura catalanes (193-209) [llegir resum]  [llegir article]
 
Recensions
 
   Irmela Neu-Altenheimer: Sprach- und Nationalbewußtsein in Katalonien während der Renaixença (1833-1891) (Estudis Romànics; 20), Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1987-1989. [Horst Hina] (211-216) [llegir]
   Antoni Ferrando (ed.): La llengua als mitjans de comunicació, València: Universitat de València, 1990. [Stephan Koppelberg] (216-220)
   Pierre Vilar: Catalunya, avui / índex onomàstic. Antologia d'estudis històrics (Història de Catalunya; 8), Barcelona: Edicions 62, 1990. [Reiner Tosstorff] (221-222)
   Josep M. Cadena: 505 Fets Bàsics de Catalunya, Barcelona: La Campana, 1989 / Sòria i Ràfols, Ramon (dir.): Diccionari Barcanova d'Història de Catalunya, Barcelona: Barcanova, 1989. [Reiner Tosstorff] (223-224)
   Norbert Bilbeny: La ideologia nacionalista a Catalunya, Barcelona: Laia, 1989 / Balcells, Albert (a cura de): El pensament polític català (del segle XVIII a mitjan segle XX), Barcelona: Edicions 62, 1989. [Reiner Tosstorff] (225-227)
   Juli Minoves Triquell: Segles de memòria, Andorra: Conselleria d'Educació i Cultura, 1989. [Ramon Sugranyes de Franch] (228-230)
 
   Resums (231-237) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 5 (1992) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 5 (1992)
Actualitzat el 17-10-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar