Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 7 (1994)
196 p.
 
   Índex (5-7) [llegir]
 
Articles
 
   Klaus-Jürgen Nagel: Katalanistische Bewegung und Gesellschaft 1898 bis 1939 (936) [llegir resum]  [llegir article]
   Guillem Calaforra: La "unitat de la llengua catalana" com a fet científic i com a argumentum ex auctoritate: revisió crítica (3756) [llegir resum]  [llegir article]
   Brigitte Schlieben-Lange: Für ein "aufgeklärtes Sprachbewußtsein": Eröffnung einer Debatte (5761) [llegir]
   Peter Cocozzella: La Passió catalana del segle XIV: estudi preliminar d'un poema inèdit (6392) [llegir]
   Ferran Carbó: Panoràmica del teatre valencià de postguerra (93116) [llegir]
   Enrique J. Nogueras Valdivieso / Lourdes Sánchez Rodrigo: Els poetes com a traductors: Kavafis en català, Kavafis en castellà (117129) [llegir resum]  [llegir article]
 
Recensions
 
   Maurició Janué i Miret: La Junta Revolucionària de Barcelona de l'any 1868, Vic: Eumo, 1992. [Reiner Tosstorff] (131132) [llegir]
   Klaus-Jürgen Nagel: Arbeiterschaft und nationale Frage in Katalonien zwischen 1898 und 1923 (Forschungen zu Spanien; 7), Saarbrücken / Fort Lauderdale: Breitenbach. [Reiner Tosstorff] (132136)
   Wolfgang Seitter: Volksbildung und Eduación popular: Systembildungsprozesse und Vereinskulturen in Barcelona und Frankfurt am Main zwischen 1850 und 1920 (Dokumentationen zur Geschichte der Erwachsenenbildung), Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1993. [Horst Hina] (136141)
   Josep Termes / Agustí Colomines: Les Bases de Manresa de 1892 i els orígens del catalanisme (Textos i documents; 10), Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992 / Balcells, Albert: Història del nacionalisme català: dels orígens al nostre temps (Textos i documents; 11), Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992 / Josep Termes (coord.) Afers: Fulls de recerca i pensament 13 (1992): Cent anys de catalanisme. [Reiner Tosstorff] (142146)
   Hank Johnston: Tales of Nationalism: Catalonia, 19391979, New Brunswick: Rutgers University Press, 1991. [Reiner Tosstorff] (146148)
   Robert Hughes: Barcelona, New York: Knopf, 1992. [Horst Hina] (148154)
   Jesús Mestre i Campi (dir.): Diccionari d'història de Catalunya, Barcelona: Edicions 62, 1992. [Reiner Tosstorff] (154155)
   Neuere unveröffentlichte Studien zur katalanischen Soziolinguistik [Gabriele Berkenbusch] (156162)
 
Miscel.lània
 
   Gerhard Schönberger: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Wintersemester 1992/1993, im Sommersemester 1993 und im Wintersemester 1993/1994 (163181) [llegir]
 
   Resums (183-185) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 7 (1994) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 7 (1994)
Actualitzat el 3-5-2009
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar