Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 8 (1995)
246 p.
 
   Índex (5-6) [llegir]
 
Articles
 
   Ingrid Neumann-Holzschuh: "El català, llengua no decadent": die valencianischen col.loquis des 18. Jahrhunderts aus sprachlicher und soziolinguistischer Sicht - ein Beitrag zur katalanischen Sprachgeschichte der Decadència (7-34) [llegir resum]  [llegir article]
   Patrick Oliver Steinkrüger: Grammatikalisierung von Auxiliaren und Copulae im Katalanischen der Decadència (3562) [llegir resum]  [llegir article]
   Pasqual Mas i Usó: La mètrica catalana en les acadèmies i certàmens valencians del barroc (63-73) [llegir resum]  [llegir article]
   Peter Cocozzella: Aspectes de la persona tràgica en Salvador Espriu (74-103) [llegir resum]  [llegir article]
   Verena Berger: Salvador Espriu und Primera història d'Esther: improvisació per a titelles (104117) [llegir resum]  [llegir article]
   Maria Àngels Cerdà i Surroca: Xavier Benguerel: Icària, Arcàdia (118-130) [llegir]
   Johannes Kabatek: Sprachwissenschaft und Sprachpolitik: Fortsetzung der Debatte (131-135) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Pilar Arnau i Segarra: El turisme com a motiu de creació literària: la narrativa mallorquina (1968-1980) (136-152) [llegir]
   Llorenç Soldevila i Balart: Josep Maria Andreu: lletrista de la Nova Canåó (153-171) [llegir]
 
Recensions
 
   Antoni Ferrando / Miquel Nicolas: Panorama d'història de la llengua, València: Tàndem Edicions, 1993. [Brigitte Schlieben-Lange] (172-177) [llegir]
   Emili Boix: Triar no és trair: Identitat i llengua entre els joves de Barcelona, Barcelona: Edicions 62, 1993. [Gabriele Berkenbusch / Christine Bierbach] (177-185)
   Rezensionen der Einzelbände der Reihe Catalan Studies. [Tilbert Dídac Stegmann] (185-204)
   Rezension zweier weiterer Bände der Reihe Catalan Studies. [Christine Bierbach] (205-208)
   Brigitte Schlieben-Lange / Axel Schönberger (eds.): Polyglotte Romania: homenatge a Tilbert Dídac Stegmann (2 vol.), Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, 1991. [Karl-Ludwig Müller] (209-224)
 
Miscel.lània
 
   Jürgen Baer: Seit 1945 im deutschen Sprachbereich fertiggestellte oder begonnene Promotions-, Magister- oder andere Examensarbeiten über katalanistische Themen: 2. Nachtrag (225-228) [llegir]
   Ulrike Betzold: Katalanischer Themen an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 1994 und im Wintersemester 1994/1995 (229-239)
 
   Resums (240-242) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 8 (1995) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 8 (1995)
Actualitzat el 3-5-2009
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar