Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 9 (1996)
204 p.
 
   Índex (5-6) [llegir]
 
Articles
 
   Brigitte Schlieben-Lange: Der Torsimany und die scholastische Grammatik (7-19) [llegir resum]  [llegir article]
   Xavier Vellón i Lahoz: Literatura misògina i moral burgesa: la corporalitat com a espai de la sàtira a l'Espill (20-32) [llegir resum]  [llegir article]
   Donatella Siviero: Il modello della narrativa cortese e della precettistica cavalleresca nel Tirant lo Blanch (33-71) [llegir]
   Tilbert Dídac Stegmann: Kreativität in Joan Brossas Gedichten (72-102) [llegir resum]  [llegir article]
   Paquita Sanvicén i Torné: Aproximació a una de les iniciatives culturals de Lleida en els anys de la transició: el cas de "La gralla i la dalla" (103-119) [llegir]
 
Documentació
 
   Thomas Eufinger: Bibliografia de 230 llibrets en català d'obres musicals dels segles XIX i XX (120-159) [llegir]
 
Recensions
 
   Pau Casals aus der Sicht der Violoncellpädagogik (Rezension von: Ralf Schnitzer: Die Entwicklung der Violoncellpädagodik im frühen 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 1995). [Tilbert Dídac Stegmann] (160-167) [llegir]
   Amparo Tusón Valls: Anàlisi de la conversa, Barcelona: Empúries, 1995. [Gabriele Berkenbusch] (168-170)
   Konstanze Jungbluth: Die Tradition der Familienbücher: Das Katalanische während der Decadència, Tübingen: Niemeyer, 1996. [Raymund Wilhelm] (171-174)
 
Miscel.lània
 
   Jürgen Baer: Seit 1945 im deutschen Sprachbereich fertiggestellte oder begonnene Promotions-, Magister- oder andere Examensarbeiten über katalanistische Themen: 3. Nachtrag (175-179) [llegir]
   Ulrike Gillenkirch: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 1995 und im Wintersemester 1995/1996 (180-191)
 
   Resums (192-193) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 9 (1996) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 9 (1996)
Actualitzat el 9-12-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar