Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 10 (1997)
180 p.
 
   Índex (5-6) [llegir]
 
Articles
 
   Tilbert Dídac Stegmann: Aspectes del "realisme tècnic" i del "no-detallisme" al Tirant lo Blanc (738) [llegir resum]  [llegir article]
   Pere Joan i Tous: Schreiben in schwierigen Zeiten: Poetik, Wahrheit und List in Víctor Moras Roman Els plàtans de Barcelona (39-64) [llegir]
   Maria Pilar Perea i Sabater: Irregularitat i flexió verbal (65-79) [llegir]
   Aina Torrent-Lenzen: Les oracions de temença i la normativa catalana (80-89) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Glòria Bordons: 50 anys de publicacions de Joan Brossa - Bibliografia 1948-1997 (90-108) [llegir]
 
Recensions
 
   Robert Archer (ed.): Antípodas V: Catalan Literature, Madrid et al.: VOX / AHS, 1993. [Alexander Fidora] (109-112) [llegir]
   Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, Bd. III:1-Bd. IX:2, Barcelona 1989-1995. [Alexander Fidora] (112-114)
   Umberto Eco: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea / Die Suche nach der vollkommenen Sprache, aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, München: Beck, 1994. [Anthony Bonner] (114-117)
   Dietaris de la Generalitat de Catalunya 1411-1714 (Vol. I + II), Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994. [Konstanze Jungbluth] (117-119)
   Mercè Ibarz: Mercè Rodoreda (Biografies; 6), Barcelona: Empúries, 1991 / Montserrat Casals i Couturier: Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura (Biografies i memòries; 13), Barcelona: Edicions 62, 1991 / Carme Arnau: Mercè Rodoreda (Pere Vergés de biografies; 35), Barcelona: Edicions 62, 1992 / Carme Arnau: Mercè Rodoreda (Gent nostra; 116), Barcelona: Columna, 1996. [Pilar Arnau i Segarra] (120-126)
   Andreas Michel: Vocabolario critico degli ispanismi siciliani, Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1996. [Stephan Koppelberg] (126-129)
 
Miscel.lània
 
   Ester Fernàndez i Marquès: 50 anys de tesis i tesines sobre temes catalans als països de parla alemanya (1945-1996) (130-159) [llegir]
   Ester Fernàndez i Marquès: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 1996 und im Wintersemester 1996/1997 (160-173) [llegir]
 
   Resums (174-175) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 10 (1997) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 10 (1997)
Actualitzat el 9-12-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar