Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 13 (2000)
152 p.
 
   Índex (5-6) [llegir]
 
Articles
 
   Glòria Sabaté: La concepció de l'heroi al Curial i Güelfa (7-20) [llegir resum]  [llegir article]
   Christina Meissner: Gott im Exil - alttestamentarische Metaphorik im Werk von Joan Oliver [i.e. Pere Quart] (21-31) [llegir resum]  [llegir article]
   Andreas Wesch: Algunes divergències entre el català parlat ( o col.loquial) i el català escrit (32-57) [llegir resum]  [llegir article]
   Anna Oller / Núria Alturo / Òscar Bladas / Marta Payà / Marta Torres / Lluís Payrató: El COC del CUB: un corpus per a l'estudi de la conversa col.loquial (58-91) [llegir resum]  [llegir article]
   Elke Grab-Kempf: Einige Notizen zur Etymologie von kat. borratja, borraina (92-108) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Alexander Fidora: Die Beschäftigung mit katalanistischen Themen in romanistischen Sammelpublikationen und Zeitschriften aus dem deutschsprachigen Raum (109-120) [llegir]
 
Recensions
 
   Ferran Ferrando Melià: Die "Horacianes" von Vicent Andrés Estellés. Literatur und Politik im València der 60er Jahre. Frankfurt am Main: Vervuert, 1999. [Johannes Hösle] (121-125) [llegir]
   Vicent Salvador / Heike van Lawick: VALORIANA. Estudis sobre l'obra d'Enric Valor. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. [Jordi Jané i Lligé] (126-129)
   Petra Neumann: Untersuchungen zu Werk und Rezeption des katalanischen Dramatikers Àngel Guimerà. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. [Michael Ebmeyer] (130-133)
 
Miscel.lània
 
   Ester Fernàndez i Marquès: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 1999 und im Wintersemester 1999/2000 (134-145) [llegir]
 
   Resums (146-148) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 13 (2000) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 13 (2000)
Actualitzat el 4-7-2009
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar