Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 14 (2001)
222 p.
 
   Índex (5-6) [llegir]
   Johannes Kabatek / Tilbert D. Stegmann: Brigitte Schlieben-Lange (1943-2000) (7-14) [llegir]
 
Articles
 
   Curt Wittlin: Das altkatalanische gereimte Streitgespräch von Herrn Buc und seinem Pferd (15-32) [llegir]
   Jordi Pardo Pastor: El cercle lul.lià de València: Alonso de Proaza i Joan Bonllavi (33-45) [llegir]
   Christina Meissner: Villalonga und "Anti-Villalonga": Eine mallorquinische Kontroverse (46-61) [llegir resum]  [llegir article]
   Núria Alturo: La terminologia lingüística en les gramàtiques catalanes del 1891 al 1933: el temps i l'aspecte (62-97) [llegir resum]  [llegir article]
   Maria Pilar Perea: La metodologia de l'enquesta dialectal d'A. M. Alcover i de F. de B. Moll aplicada a La flexió verbal en els dialectes catalans (98-127) [llegir resum]  [llegir article]
   Mar Massanell i Messalles: Morfologia flexiva actual de la Seu d'Urgell i Coll de Nargó: estadis en el procés d'orientalització del català nord-occidental (128-150) [llegir resum]  [llegir article]
   Daniel Casals i Martorell: Contribució dels media orals a la construcció d'un estàndard de masses plural: presència del dialecte nord-occidental en el llibre d'estil de les emissores radiofòniques de la CCRTV (151-161) [llegir resum]  [llegir article]
   Peter J. Weber: Das Internet - Gefahr oder Chance für regionale Sprachgruppen wie die Katalanen? (162-172) [llegir resum]  [llegir article]
   Sabine Hornberg: Ethnizität und Kultur in multikulturellen Gesellschaften und im virtuellen Raum (173-185) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Montserrat Bonet i Bagant: Informe sobre la comunicació a Catalunya 2000. La culminació d'una llarga tradició catalana en els estudis de les indústries culturals (186-192) [llegir]
   Marcus Bär: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2000 und im Wintersemester 2000/2001 (193-203) [llegir]
 
Recensions
 
   Emili Boix i Fuster / F. Xavier Vila i Moreno: Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel, 1998. [Andreas Wesch] (204-206) [llegir]
   Vicent Josep Escartí: Memòria privada. Literatura memorialística valenciana del segle XV al XVIII. València: Edicions 3i4, 1998. [Roger Friedlein] (206-207)
   Valentí Fàbrega i Escatllar: Veles i vents. El conflicte eròtic en la poesia d'Ausiàs March. Lleida: Pagès Editor, 1998. [Roger Friedlein] (207-209)
 
Miscel.lània
 
   Giuseppe E. Sansone: Il confine catalano (210-216) [llegir]
 
   Resums (217-220) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 14 (2001) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 14 (2001)
Actualitzat el 4-7-2009
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar