Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Nßumero actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 16 (2003)
265 p.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VII) [llegir]
 
Dossier: "Llengua i literatura de les Illes Balears"
 
   Damià Pons i Pons: Einführung (1-2) [llegir article]
   Pilar Arnau i Segarra: Eine Annäherung an das literarische Werk von Guillem Frontera (3-17) [llegir resum]  [llegir article]
   Joan Melià: Die Sprachpolitik auf den Balearen (19-29) [llegir resum]  [llegir article]
   Sandra Herling: Mehrsprachigkeit und Sprachgebrauch auf Mallorca - ein soziolinguistischer Überblick (31-40) [llegir resum]  [llegir article]
   Francesc Bernat: El baleàric dins els estudis dialectals inèdits de Milà i Fontanals (41-53) [llegir resum]  [llegir article]
   Clàudia Pons: Teoria de l'optimitat, processos segmentals i variació dialectal en català (55-76) [llegir resum]  [llegir article]
 
Articles
 
   Josep Besa: Exordis persuasius (77-86) [llegir resum]  [llegir article]
   Anna I. Peirats: L'Spill de Jaume Roig, de Mestre Grau a 'Sir' Joan Fuster i Lopus-Rodó? (87-110) [llegir resum]  [llegir article]
   Rafael Beltran: Notes per a un catàleg tipològic de les rondalles de l'Alacantí (111-144) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Ferran Robles i Sabater / Tilbert Dídac Stegmann: Bibliografia de narracions i contes catalans traduïts a l'alemany (145-184) [llegir]
   Marcus Bär: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2002 und im Wintersemester 2002/2003 (185-194) [llegir]
 
Recensions
 
   Carles Cortés: Començar a escriure: la construcció dels primers relats de Mercè Rodoreda (1932-1938). Alacant: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert / Diputación Provincial de Alicante, 2002 [Henriette Partzsch] (195-197) [llegir]
   Josep Massot i Muntaner: Georges Bernanos und Mallorca, 1934-1938. Aus dem Katalanischen von Martin B. Fischer. Berlin: ed. tranvía, 2002 [Joseph Jurt] (197-207)
   Sebastià Oliveras i Duran (dir.): Diccionari pràctic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: La Busca edicions, 2002 [Carsten Sinner] (207-215)
   Joan Martí i Castell: Estudi lingüístic dels Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII. Barcelona: Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002 [Thomas Gergen] (215-217)
   Miquel Àngel Pradilla (ed.): Societat, llengua i norma. A l'entorn de la normativització de la llengua catalana. Benicarló: Edicions Alambor, 2001 [Aina Torrent-Lenzen] (217-227)
   José Luis Blas, Manuela Casanova, Santiago Fortuny, Margarita Porcar (eds.): Estudios de lengua y sociedad. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2002 [Carsten Sinner] (227-237)
   Emili Casanova, Vicenç M. Rosselló (eds.): Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes. València: Universitat de València, 2002 [Elwys De Stefani] (237-240)
   Enric Prat, Pep Vila: Mil anys de llengua i literatura catalanes al Rosselló. Canet: Trabucaire, 2002 [Claus D. Pusch] (241-243)
   Jaume Corbera Pou: Aproximació al lèxic alguerès. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2000 [Sophia Simon] (244-248)
   Stefan Riechert: Der Gleichheitsgrundsatz im spanischen Verfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Sprachengleichheit. Regensburg: S. Roderer Verlag, 2001 [Thomas Gergen] (248-250)
 
   Resums / Zusammenfassungen / Abstracts (251-255) [llegir]
   Adreces de les autores i dels autors (256-257) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 16 (2003) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Acrobat Reader.
 
Carregar Acrobat Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 16 (2003)
Actualitzat el 09-07-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar