Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 17 (2004)
312 p.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VIII) [llegir]
 
Dossier: "El Pirineu"
 
   Roger Friedlein: Einführung (3-5) [llegir article]
   Barbara Borngässer: Die mittelalterliche Kunst des Pyrenäenraums und die Selbstfindung Kataloniens (7-27) [llegir resum]  [llegir article]
   Sarah Bösch: Rhetorik im Dienste nationaler Mythenbildung. Zu Vertextungsstrategien und Funktionen des Pyrenäenmotivs in Jacint Verdaguers Canigó (29-43) [llegir resum]  [llegir article]
   Roger Friedlein: Der Naturraum der Pyrenäen als Epochenmerkmal für den Modernismus (Caterina Albert: Solitud, 1904-05) (45-68) [llegir resum]  [llegir article]
   Jordi Suïls Subirà: El Pirineu i la construcció nacional: El fet literari gascó a l'inici del segle XX i la seua relació amb l'àmbit català (Camelat, Sarrieu, Condò) (69-89) [llegir resum]  [llegir article]
   Carsten Sinner: Sprachen und Sprachkontakt in Andorra (91-110) [llegir resum]  [llegir article]
   Marc-Olivier Hinzelin: Die Stellung der Objektpronomina in frühen okzitanischen und katalanischen Texten im Vergleich (111-129) [llegir resum]  [llegir article]
 
Articles
 
   Martí Duran: Una mostra primerenca de la influència de Goethe sobre Maragall: la sèrie Claror (131-154) [llegir resum]  [llegir article]
   Nikolas Jaspert: Die deutschsprachige Mittelalterforschung und Katalonien: Geschichte, Schwerpunkte, Erträge (155-226) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Alexander Fidora / Tilbert Dídac Stegmann: Conversa amb Raimon Panikkar, Tavertet 22/04/2003 (227-235) [llegir]
   Carla Weidmann: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2003 und im Wintersemester 2003/2004 (237-247) [llegir]
 
Recensions
 
   Joan Martí i Castell: Els orígens de la llengua catalana. Barcelona: Pòrtic / Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 2001 [Klaus Ebner] (249-251) [llegir]
   Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez-Saldanya (eds.): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002 [Hans-Ingo Radatz] (252-256)
   Susann Fischer: The Catalan Clitic System. A Diachronic Perspective on its Syntax and Phonology. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003 [Montserrat Batllori / Anna Gavarró] (257-261)
   Francesc Ruiz i San Pascual, Rosa Sanz i Ribelles, Jordi Solé i Camardons: Diccionari de sociolingüística. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001 [Katharina Wieland] (261-264)
   Ignasi Moreta i Tusquets (ed.): Estudis sobre els goigs. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2002 [Klaus Ebner] (264-267)
   Anna I. Montesinos López: El discurs de la informàtica. Un estudi de les seqüències descriptives. Barcelona / València: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002 [Klaus Ebner] (267-269)
   Jacint Verdaguer: Del Canigó a l'Aneto. Edicíó comentada i il.lustrada de les llibretes d'excursió de 1882 i 1883 a cura de Narcís Garolera i Curt Wittlin. Lleida: Pagès Editors, 2002 [Tilbert Dídac Stegmann] (269-274)
   Kathryn A. Everly: Catalan Women Writers and Artists. Revisionist Views from a Feminist Space. Lewisburg / London: Bucknell University Press / Associated University Presses, 2003 [Corinna Waffender] (274-277)
   Pilar Arnau i Segarra, Pere Joan i Tous, Manfred Tietz (eds.): Escribir entre dos lenguas: escritores catalanes y la elección de la lengua literaria / Escriure entre dues llengües: escriptors catalans i l'elecció de la llengua literària. Kassel: Edition Reichenberger, 2002 [Henriette Partzsch] (277-282)
   Thomas Gergen: Sprachengesetzgebung in Katalonien. Die Debatte um die "Llei de Política Lingüística" vom 7. Januar 1998. Tübingen: Niemeyer, 2000 [Elmar Wadle] (282-283)
   Isidor Marí i Mayans: Die Katalanischen Länder. Geschichte und Gegenwart einer europäischen Kultur. Berlin: Verlag Walter Frey, 2003 [Susan Flocken] (284-287)
   Ana Lucia Sabadell de Silva: Tormenta juris permissione. Folter und Strafverfahren auf der iberischen Halbinsel - dargestellt am Beispiel Kastiliens und Kataloniens (16.-18. Jahrhundert). Berlin: Duncker & Humblot, 2002 [Thomas Gergen] (287-289)
   Joan Veny: Escriptura i oralitat a Mallorca. Palma: Editorial Moll, 2003 [Claus D. Pusch] (289-291)
   Patrícia Zambrana Moral, Elena Martínez Barrios: Depuración política universitaria en el primer franquismo: algunos catedráticos de derecho. Barcelona: Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones (Facultad de Derecho. Universidad de Málaga), 2001 [Thomas Gergen] (291-294)
 
   Resums / Abstracts (295-303) [llegir]
   Adreces de les autores i dels autors (304-305) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 17 (2004) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Acrobat Reader.
 
Carregar Acrobat Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 17 (2004)
Actualitzat el 09-07-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar