Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 20 (2007)
328 p.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VII) [llegir]
 
Dossier: "Joan Coromines i l'etimologia romànica"
 
   Joan Veny: Coromines, colós de l'etimologia (3-19) [llegir resum]  [llegir article]
   Germà Colón Domènech: Coromines i l'estudi del català (21-34) [llegir resum]  [llegir article]
   José Enrique Gargallo Gil: Joan Coromines i el lèxic dels altres valencians (35-61) [llegir resum]  [llegir article]
   Francisco J. Oroz: Quandoque bonus dormitat Corominas: Sobre arragua, laude, matar (63-82) [llegir resum]  [llegir article]
   José Ignacio Pérez Pascual: Joan Coromines y el Diccionario crítico etimológico castellano (83-100) [llegir resum]  [llegir article]
   Joan Solà: Joan Coromines, escriptor (101-122) [llegir resum]  [llegir article]
 
Articles
 
   Christian Nikolaus Opitz: "Lur fayt, lur vida, lur ventura, tot so divisav'en pintura". Zum Gebrauch der Ekphrasis bei Guillem de Torroella. Mit einem Ausblick auf Anselm Turmeda und Joanot Martorell (123-148) [llegir resum]  [llegir article]
   Lluís Quintana i Trias: Joan Maragall, el Pla Jaussely i la Reforma de 1908 a la ciutat de Barcelona (149-165) [llegir resum]  [llegir article]
   Manuel Pérez-Saldanya / Aina Torrent-Lenzen: "No as volgude anar en loch del món": la formació de mots negatius en català antic (167-188) [llegir resum]  [llegir article]
   Maria Josep Cuenca: Repetició consecutiva i idiomaticitat (189-219) [llegir resum]  [llegir article]
   Laia Mayol: "Ho sabíeu, això?" La dislocació a la dreta en català (221-238) [llegir resum]  [llegir article]
   Alejandro Casadesús Bordoy: Alcover, Moll i la llengua alemanya (239-260) [llegir resum]  [llegir article]
 
Dokumentation
 
   Stefanie Dölz: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2006 und im Wintersemester 2006/2007 (261-271) [llegir]
 
Ressenyes
 
   AA.VV.: Germà Colón. La passió per la llengua. València: Editorial Saó, 2003 [Carme Eberenz-Greoles] (273-275) [llegir]
   Ramon Farrés: Antoni Pous. L'obra essencial. Vic: Eumo Editorial, 2006 [Jordi Jané i Lligé] (276-278)
   Vicent Beltran i Calvo: El parlar de la Marina Alta. El contacte interdialectal valencianobalear. Alacant: Universitat d'Alacant / Departament de Filologia Catalana, 2005 [Maribel Ripoll Perelló] (279-280)
   Heike van Lawick: Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht. Aachen: Shaker Verlag, 2006 [Ferran Robles] (281-285)
   Joaquim Martí i Mestre: Diccionari històric del valencià col.loquial (segles XVII, XVIII i XIX). València: Publicacions de la Universitat de València, 2006 [M. Isabel Guardiola i Savall] (285-288)
   Max Doppelbauer: València im Sprachenstreit. Sprachlicher Sezessionismus als sozialpsychologisches Phänomen. Wien: Braumüller, 2006 [Aina Torrent-Lenzen] (288-291)
   Ricard Torrents: A la claror de Verdaguer. Nous estudis i aproximacions. Vic: Eumo Editorial, 2005 [Pere Farrés] (291-295)
   Carlos X. Ardavín / Eloy E. Merino / Xavier Pla (eds.): Oceanografía de Xenius. Estudios críticos en torno a Eugenio d'Ors. Kassel: Edition Reichenberger, 2005 [Lluís Quintana Trias] (295-297)
   Stewart King (Hrsg.): La cultura catalana de expresión castellana. Estudios de literatura, teatro y cine. Kassel: Edition Reichenberger, 2005 [Gerhard Wild] (298-302)
   Josep Maria Sala Valldaura: Història del teatre a Catalunya. Vic / Lleida: Eumo Editorial / Pagès Editors, 2006 [Gabriel Sansano] (302-306)
   Hans-Ingo Radatz / Aina Torrent-Lenzen (eds.): Iberia polyglotta. Zeitgenüssische Gedichte und Kurzprosa in den Sprachen der iberischen Halbinsel. Titz: Lenzen, 2006 [Matthias Heinz] (307-310)
   Jeffrey A. Bowman: Shifting Landmarks. Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the year 1000. Ithaca NY / London: Cornell University Press, 2004 [Thomas Gergen] (311-313)
 
   Resums / Abstracts (314-325) [llegir]
   Adreces de les autores i dels autors (326-327) [llegir]
 
   Les contribucions de la ZfK 20 (2007) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 20 (2007)
Actualitzat el 09-07-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar