Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 23 (2010)
304 pàgs.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VII) [llegir]
 
Dossier: "La més clara paraula - Homenatge a Salvador Espriu amb motiu dels 25 anys de la seva mort"
 
   Sebastià Bonet: Salvador Espriu i la llengua catalana. Sobre Primera història d'Esther i algun altre text (3-15) [llegir resum]  [llegir article]
   Rosa M. Delor i Muns: Salvador Espriu: una proposta entre el racionalisme cartesià, la moral pràctica de Sèneca i la mística jueva (17-37) [llegir resum]  [llegir article]
   Ramon Farrés: Fritz Vogelgsang: Salvador Esprius Übersetzer ins Deutsche (39-52) [llegir resum]  [llegir article]
   Sebastià Moranta Mas: Salvador Espriu a l'Europa eslava: compromís cívic i projecció intercultural (53-88) [llegir resum]  [llegir article]
 
Articles
 
   Eberhard Geisler: Wer war Joan Sales? Hinweis auf einen Autor (89-116) [llegir resum]  [llegir article]
   Cornelia Eisner: La recepció de l'obra Després de la pluja, de Sergi Belbel, a Alemanya (117-131) [llegir resum]  [llegir article]
   Alejandro Casadesús Bordoy: L'imagotipus d'Alemanya a la novel.la policíaca mallorquina (133-154) [llegir resum]  [llegir article]
   Maridès Soler: El color local a La filla del mar d'Àngel Guimerà, a Liebesketten de Rudolph Lothar i Eugen d'Albert i a La nereide de Fernando Fontana i Ulisse Trovati (155-178) [llegir resum]  [llegir article]
   Joachim Schnürle: Die Überlieferungstradition von Aphorismen "vom Freund und dem Geliebten" des Ramon Llull in deutscher Sprache im 18. und 19. Jahrhundert (179-200) [llegir resum]  [llegir article]
   Joaquim Martí Mestre: La llengua catalana en terres valencianes al segle XVIII. Resistència, estudi i conreu (201-227) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Curt Wittlin: Die Rebhühner des Eiximenis: Gott rächt auch Mord an Nicht-Christen. (Zum Gedenken seines sechshundertsten Todestages) (229-236) [llegir]
   Anna Platt González: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2009 und im Wintersemester 2009/2010 (237-247) [llegir]
 
Ressenyes
 
   Cesc Esteve: La invenció dels orígens. La història literària en la poètica del Renaixement. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2008 [Roger Friedlein] (249-251) [llegir]
   Rafael Alemany (dir.): Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March. Paiporta: Denes Editorial, 2008 [Isabel Müller] (252-256)
   Aula Carles Riba: Formes modernes de l'èpica (del segle XVI al segle XX), edició a cura d'Eulàlia Miralles i Jordi Malé. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2008 [Roger Friedlein] (257-259)
   Un cabàs de rialles. Entremesos i col.loquis dramàtics valencians del segle XVIII. Edició i pròleg de Gabriel Sansano. Valls: Cossetània Edicions, 2009 (Biblioteca de Tots Colors; 4) [Isabel Marcillas] (259-264)
   Joaquim Martí Mestre: Els col.loquis valencians atribuîts a Carles Leon. Paiporta: Editorial Denes, 2008 [Andreu Sentí] (264-267)
   Joaquim Espinós: Història d'un entusiasme: Nietzsche i la literatura catalana. Lleida: Pagès editors, 2009 [Abel Cutillas] (267-269)
   Marc-Olivier Hinzelin: Die Stellung der klitischen Objektpronomina in den romanischen Sprachen. Diachronie, Perspektive und Korpusstudie zum Okzitanischen sowie zum Katalanischen und Französischen. Tübingen: Gunter Narr, 2007 (ScriptOralia; 134) [Dieter Wanner] (270-280)
   Sandra Herling: Katalanisch und Kastilisch auf den Balearen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2008 [Hans-Ingo Radatz] (280-285)
   Emili Boix-Fuster: Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona. Sant Cugat del Vallès: Editorial Rourich, 2009 [Claus D. Pusch] (286-288)
 
   Les contribucions de la ZfK 23 (2010) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 23 (2010)
Actualitzat el 09-07-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar