Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 24 (2011)
384 pàgs.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VIII) [llegir]
 
Dossier: "Estudis a l'entorn del diccionari bilingüe en l'àmbit germanocatalà"
 
   Ferran Robles i Sabater: Introducció (3-7) [llegir]
   Germà Colón: El vocabulari català-alemany de 1502: Vocabolari molt profitos per apendre Lo Catalan Alamany y Lo Alamany Catalan (9-15) [llegir resum]  [llegir article]
   Elisenda Bernal / Carsten Sinner: Problemes de la representació verbal en els diccionaris bilingües català-alemany-català des del punt de vista de l'aprenentatge (17-32) [llegir resum]  [llegir article]
   Heike van Lawick: Problemes lexicogràfics en la traducció alemany-català: com superar els límits dels diccionaris bilingües (33-52) [llegir resum]  [llegir article]
   Macià Riutort Riutort: Les varietats estàndards catalanes com a condicionants d'un futur diccionari alemany-català (53-72) [llegir resum]  [llegir article]
   Andreu Castell: El tractament de les construccions amb verb suport en els diccionaris monolingües i bilingües de l'alemany i el català (73-88) [llegir resum]  [llegir article]
   Aina Torrent: Reflexions sobre el tractament de la fraseologia catalana en els diccionaris català-alemany (prenent com a exemple unitats amb components religiosos) (89-107) [llegir resum]  [llegir article]
   Hang Ferrer Mora: Les partícules modals alemanyes en català: els diccionaris bilingües com a eina de traducció (109-126) [llegir resum]  [llegir article]
   Ferran Robles i Sabater: L'exemple lexicogràfic en el Diccionari alemany-català de Lluís Batlle i altres (127-150) [llegir resum]  [llegir article]
 
Articles
 
   Marta Coll-Florit: Estudi empíric sobre la semàntica verbal del català: el cas de la modalitat de l'acció (151-181) [llegir resum]  [llegir article]
   Joan Perera / Aurora Bel: Propietats pragmàtiques i gramaticals en el desenvolupament de la coreferència pronominal (183-211) [llegir resum]  [llegir article]
   Anna Gavarró / M. Ángeles Escobar Álvarez: A pilot study of quantification in child Catalan (213-225) [llegir resum]  [llegir article]
   Bart Jacobs: Present and historical perspectives on the Catalan go-past (227-255) [llegir resum]  [llegir article]
   Nils Hinnerk Schulz: Sprache als Werkzeug im nation-building: Die sprachnationalistischen Bewegungen Norwegens und Kataloniens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (257-292) [llegir resum]  [llegir article]
   Antoni Mas i Miralles / Brauli Montoya Abat: La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI (293-316) [llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Pompeu Casanovas / Josep Monserrat / Xavier Serra: Journal of Catalan Intellectual History / Revista d'Història de la Filosofia Catalana (317-330) [llegir]
   Anna Platt González: Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2010 und im Wintersemester 2010/2011 (331-342) [llegir]
 
Ressenyes
 
   Alexander Fidora (ed.): Reihe Katalanische Literatur des Mittelalters, Berlin / Barcelona: LIT / Barcino 2008ff.:
Vol. 1: Curial und Guelfa. Ein katalanischer Ritterroman. Übersetzt und eingeleitet von Gret Schib Torra, 2008
Vol. 2: Ausiàs March: Gedichte. Aus dem Katalanischen übersetzt und eingeleitet von Isabel Müller, 2009
Vol. 3: Anselm Turmeda: Des Esels Streitrede. Eine altkatalanische Satire. Aus dem Mittelfranzösischen übersetzt und eingeleitet von Robert Beier, 2009 [Dietmar Frenz] (343-346)
[llegir]
   Antoni L. Moll / Josep Solervicens (eds.): La poètica barroca a Europa. Un nou sistema epistemològic i estètic, Lleida: Punctum & Mimesi, 2009 [Isabel Müller] (346-351)
   Charles Fantazzi (ed.): A Companion to Juan Luis Vives, Leiden / Boston: Brill, 2008 [Anita Traninger] (351-355)
   Assumpta Camps: El decadentismo italiano en la literatura catalana, Bern / Berlin / Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2010 [Gerhard Wild] (355-359)
   Heike van Lawick: Manual de traducción alemany-català, Vic: Eumo Editorial etc., 2009 [Carsten Sinner] (359-363)
   The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra (18681948). Selected Writings, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2009 [Claus D. Pusch] (364-366)
   Anke Wunderwald: Die katalanische Wandmalerei in der Diözese Urgell. 11.12. Jahrhundert, Korb: Didymos-Verlag, 2010 [Gerhard Wild] (366-369)
 
   Les contribucions de la ZfK 24 (2011) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 24 (2011)
Actualitzat el 09-07-2021
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar