Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 29 (2016)
400 pàgs.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VII) [llegir]
 
Dossier: "Fraseologia contrastiva. Alemany-català i català-alemany"
 
   Jenny Brumme / Sarah Gemicioglu:
Vorwort (3-4)
[llegir]
   Victòria Alsina:
Les fórmules de resposta en català: presència i tractament en els diccionaris monolingües i bilingües català-alemany (5-21)
[llegir resum]  [llegir article]
   Òscar Bladas:
Fraseologia col.loquial? Ara ve quan el maten! (23-41)
[llegir resum]  [llegir article]
   Aina Torrent:
Frases fetes i evidencialitat en català des d'una perspectiva contrastiva i traductològica català-alemany (43-58)
[llegir resum]  [llegir article]
   Ferran Robles:
Metadiskurs und Phraseologie: phrasale Formulierungsmarker im Deutschen und Katalanischen (59-79)
[llegir resum]  [llegir article]
   Heike van Lawick:
Descripció fraseològica a partir de l'anàlisi basada en un corpus paral.lel: possibilitats, límits i una proposta (81-93)
[llegir resum]  [llegir article]
   Jenny Brumme / Elena Voellmer:
Das Parfum. Olfaktorische Phraseologismen und deren Übersetzung ins Katalanische (95-114)
[llegir resum]  [llegir article]
   Beatrice Schmid:
Els usos del verb fer i la seva traducció a l'alemany (115-134)
[llegir resum]  [llegir article]
 
Llengua
 
   Josep R. Guzman:
La traducció de la modalitat deòntica i epistèmica del verb modal sollen en el corpus COVALT (135-165)
[llegir resum]  [llegir article]
   Jordi M. Antolí Martínez:
De l'expressió de la percepció sensorial auditiva a l'expressió del discurs reportat. El verb sentir en català medieval (s. XIII-XVI) (167-190)
[llegir resum]  [llegir article]
   Mikolaj Nkollo:
Towards a constructionist account of Old Catalan la un a l'altre (191-219)
[llegir resum]  [llegir article]
 
Literatura i cultura
 
   Teresa Iribarren:
Noucentisme i cinema còmic (221-242)
[llegir resum]  [llegir article]
   Oscar Diaz Fouces:
Un outsider portuguès en el camp literari català: Animais Nossos Amigos, d'Afonso Lopes Vieira (243-266)
[llegir resum]  [llegir article]
   Gemma Lluch:
La prescripció en la literatura infantil: de la censura, El més petit de tots i Els Grumets de La Galera (267-292)
[llegir resum]  [llegir article]
   Maridès Soler:
El teatre d'Àngel Guimerà: un calidoscopi modernista (293-316)
[llegir resum]  [llegir article]
   Salvador Comelles:
El caminant i el paisatge. La construcció de les seqüències paisatgístiques en El quadern gris de Josep Pla (317-339)
[llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Julia Fuchs:
Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2015 und im Wintersemester 2015/2016 (341-349)
[llegir]
 
Ressenyes
 
   Isabel Müller: Wissen im Umbruch. Zur Inszenierung von Wissensdiskursen in der Dichtung Ausiàs Marchs. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014
[Albert Hauf] (351-358)
[llegir]
   Rosanna Cantavella (ed.): El Facet, una Ars amandi medieval. Edició i estudi. València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013
[Raymund Wilhelm] (358-364)
   Josep Solervicens: La poètica del Barroc. Textos teòrics catalans. Lleida: Punctum & Mimesi, 2012
[Corinna Albert] (364-368)
   Esther Morales-Cañadas: Antonio Soler, un visionario ilustrado. Intento musical y biográfico razonado. München: Akademische Verlagsgemeinschaft München, 2014
[Gerhard Wild] (368-373)
   M. Teresa Cabré / Ona Domènech / Rosa Estopà (eds.): Mots nous en català. Una panoràmica geolectal / New words in Catalan. A diatopic view. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2014
[Claus D. Pusch] (373-380)
   Esther Gimeno Ugalde / Fátima Fernandes da Silva / Francisco Serra Lopes (eds.): Catalunya, Catalunha. Lisboa / Benicarló: Edições Húmus / Onada Edicions, 2013
[Anna Subarroca Admetlla] (380-386)
 
   Les contribucions de la ZfK 29 (2016) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 29 (2016)
Actualitzat el 04-06-2017
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar