Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números vells Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comandes de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans 30 (2017)
416 pàgs.
 
[llegir volum sencer]
   Índex (V-VIII) [llegir]
 
Dossier: "Marcadors del discurs i gramaticalització en català i altres llengües / Discourse markers and grammaticalization in Catalan and other languages"
 
   Ferran Robles i Sabater / Pau Bertomeu Pi:
Els marcadors del discurs: caracterització general (3-18)
[llegir resum]  [llegir article]
   Josep Martines:
El condicional com a marcador epistèmic i evidencial en català antic: el condicional evidencial reportatiu amb verbs de dicció (19-51)
[llegir resum]  [llegir article]
   Caterina Martínez Martínez:
Evolució i procés de gramaticalització del marcador discursiu noresmenys en català antic (53-76)
[llegir resum]  [llegir article]
   Josep Vicent Garcia Sebastià:
La gramaticalització de temps ha: de la noció de 'temps transcorregut' als usos discursius (segles XVI-XX) (77-98)
[llegir resum]  [llegir article]
   Maria Josep Cuenca:
Connectors gramaticals i connectors lèxics en la construcció discursiva del debat parlamentari (99-121)
[llegir resum]  [llegir article]
   Aina Obis:
El grau de gramaticalització dels marcadors metadiscursius endofòrics. Com hem explicat anteriorment i altres variants (123-142)
[llegir resum]  [llegir article]
   Carme Bach:
Els marcadors discursius sobre l'arrel fi. Anàlisi contrastiva català-castellà (143-163)
[llegir resum]  [llegir article]
   Maria Estellés Arguedas / Maria Josep Cuenca:
Ans y antes: de la anterioridad a la refutación en catalán y en español (165-184)
[llegir resum]  [llegir article]
   Ferran Robles i Sabater:
Information structure and grammaticalization. Discourse markers and utterance position in Catalan and German (185-206)
[llegir resum]  [llegir article]
   Sarah Feryal Gemicioglu:
Die Grammatikalisierung von lat. HOMO im Katalanischen, Spanischen und Französischen (207-224)
[llegir resum]  [llegir article]
   Vicent Salvador:
Alguns marcadors d'oposició en Diccionari per a ociosos de Joan Fuster i en les seves traduccions (225-244)
[llegir resum]  [llegir article]
   Alejandro González-Villar / Blanca Arias-Badia:
Marcadors conversacionals en la traducció literària alemany-català: also i na a Jeder stirbt für sich allein (245-267)
[llegir resum]  [llegir article]
 
Llengua
 
   Antoni Oliver:
El corpus paral.lel del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: compilació, anàlisi i exemples d'ús (269-291)
[llegir resum]  [llegir article]
 
Literatura i cultura
 
   Jordi Cerdà Subirachs:
Ocnos o l'esglai d'una imatge (293-314)
[llegir resum]  [llegir article]
   Carme Gregori Soldevila:
Memòria i ficció: metaficció historiogràfica en la narrativa de Jesús Moncada (315-332)
[llegir resum]  [llegir article]
   Veronica Orazi:
Faust secondo La Fura dels Baus: teatro, opera, cinema (333-355)
[llegir resum]  [llegir article]
 
Documentació
 
   Hans-Ingo Radatz:
25è Col.loqui Germanocatalà "La batalla de les identitats: discursos de centre i perifèria" (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 21-24 de setembre de 2016) (357-361)
[llegir]
   Julia Fuchs:
Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2016 und im Wintersemester 2016/2017 (363-371)
[llegir]
 
Ressenyes
 
   Alejandro Coroleu (ed.): Clàssics i moderns en la cultura literària catalana del Renaixement. Lleida: Punctum, 2015
[Maria Paredes Baulida] (373-379)
[llegir]
   Francesc Pujols: Der Herbst in Barcelona. Aus dem Katalanischen von Magnus Chrapkowski, herausgegeben und mit einem Nachwort von Gerhard Wild. Wuppertal: Arco Verlag, 2016
[Horst Hina] (380-385)
   Artur Bladé i Desumvila: De França a Mèxic. Dietari de viatge. Barcelona: Editorial Duxelm, 2014
[Imma Martí Esteve] (385-391)
   Helmut C. Jacobs: Joan Miró (1893-1983) La masía (Der Bauernhof). Ein Meisterwerk der spanischen Malerei im Kontext von Surrealismus, magischem Realismus, Neuer Sachlichkeit und Nouvelle Figuration. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016
[Gerhard Wild] (392-400)
   Joan Veny i Clar: Petit atles lingüístic del domini català. Volum 5. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015
[Javier Caro Reina] (400-405)
   Manuel Forcano: Els Jueus catalans. Barcelona: Angle Editorial, 2015
[Annett Azbel] (405-408)
 
   Les contribucions de la ZfK 30 (2017) estan disponibles en format PDF. Per obrir, llegir i imprimir els fitxers PDF, es necessita el programa (gratuït) Adobe Reader.
 
Carregar Adobe Reader
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Arxiu > Volum 30 (2017)
Actualitzat el 25-08-2018
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar