Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números anteriors Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comanda de la versió imprimida Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans: Informació per autores i autors

 
Us interessa publicar en la Revista d'Estudis Catalans (ZfK)? Llavors us convidem a enviar-nos
  • articles innovadors i originals amb un lligam obvi amb els estudis catalans, sobretot amb llengua i literatura catalanes
  • que contribueixen a una discussió científica ja en marxa o susceptibles d'obrir una discussió nova
  • que desenvolupen una problemàtica, utilitzen aproximacions metodològiques i terminologies actuals i van més enllà de la documentació dels fets.
La ZfK accepta propostes d'articles en totes les llengües romàniques (preferiblement en català), així com també en alemany o anglès. Abans d'enviar el text els autors han de parar atenció a tota la documentació científica i a la bibliografia, així com també a l'exacte composició lingüística i estilística del text. Us demanem de consultar i de respectar les normes per a la preparació dels textos, que es poden carregar aquí. Si utilitzeu MS WORD per a l'elaboració de l'original podeu baixar un document pauta 'zfk.dot' que inclou la majoria dels models de format utilitzats a la revista.
 
Els originals s'enviaran a l'adreça de la redacció en format electrònic, preferiblement com a document adjunt d'un missatge de correu electrònic.
 
 
   Hinweise zur Texteinrichtung (alemany) [llegir]
   Normes per a la preparació dels textos (català) [llegir]
   Guidelines for the arrangements of texts (anglès) [llegir]
   Document de descripció de formats 'zfk.dot' (en un arxiu ZIP) [carregar]
 
   Les 'Normes de preparació dels textos' es poden carregar com a fitxers PDF. Per obrir, llegir i imprimir aquest típus de fitxer, s'ha d'installar el programa (gratuït) Adobe Acrobat Reader.
 
Baixar Acrobat Reader
 
 
Biblioteca Catalànica Germànica / Annexos a la Revista d'Estudis Catalans: Informació per autores i autors

 
En els volums annexos de la ZfK es poden publicar monografies, volums col.lectius, actes de col.loquis i miscel.lànies amb temàtica catalana. Per proposar un projecte de publicació per a la col.lecció dels volums annexos, contacteu sisplau directament els responsables de la col.lecció. Són vàlides les mateixes normes per a la preparació de textos que per la revista.
 
 
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Informació per autors
Actualitzat el 29-03-2015
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar