Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Número actual Arxiu / Números anteriors Annexos / Beihefte Redacció / Directors Comanda de la versió impresa Informació per autors Deutsche Fassung
 
Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans: comanda de la versió impresa
 
Número actual i subscripcions:
 
La versió impresa del número actual de la ZfK val 30 euros (com a comanda individual o en subscripció). Socis de l'Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanistenverband e.V. / DKV) poden encarregar el número actual a un preu especial de 15 euros. Les comandes s'han d'enviar directament a l'adreça de la redacció. Els volums s'envien dins de la UE i a Suïssa sense costos suplementaris de correu i amb factura.
Els llibreters i distribuïdors són invitats de contactar la redacció per conèixer preus i modalitats de venda.
 
 
 
Números anteriors:
 
Les versions impreses disponibles de números anteriors es poden encarregar a un preu de 15 euros per volum; els socis de l'Associació Germano-Catalana les poden rebre a un preu especial de 7,50 euros per volum. Les comandes de números anteriors s'han d'enviar directament a l'adreça de la redacció. Els volums s'envien dins de la UE i a Suïssa sense costos suplementaris de correu i amb factura.
 
 
Biblioteca Catalànica Germànica / Annexos a la Revista d'Estudis Catalans: comanda
 
Els volums annexos de la ZfK els publica i distribueix l'editorial Shaker (Aachen / Aquisgrà). Dirigiu les comandes a:
 
   Shaker Verlag GmbH
Postfach 10 18 18
D-52018 Aachen
tel. +49 / 24 07 / 95 96-0, fax +49 / 24 07 / 95 96-9
c/e info@shaker.de
 
 
Els preus dels diferents volums es poden consultar al catàleg de l'editorial.
 
 
 
 
 
Zeitschrift für Katalanistik > Comandes
Actualitzat el 27-06-2016
Disseny: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar i Eberhard-Karls-Universität Tübingen / Romanisches Seminar