Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans
  Aktuelle Ausgabe Archiv / Ältere Ausgaben Beihefte Redaktion / Herausgeber Bestellung der Druckausgabe Hinweise für Autoren Versió en català
 
Zeitschrift für Katalanistik / German Journal for Catalan Studies 34 (2021)
432 S.
 
[ganzen Band lesen]
   Inhaltsverzeichnis - Contents (V-VII) [lesen]
 
Dossier: "Darrers avenços en la recerca sobre la llengua de signes catalana (LSC) / Recent advances in research on Catalan Sign Language (LSC)"
 
   Sílvia Gabarró-López:
Darrers avenços en la recerca sobre la llengua de signes catalana (LSC): presentació del dossier (3-10)
[lesen]
   Marta Bosch-Baliarda / Maria Josep Jarque / Lídia Fos Rodríguez / Cynthia Giménez Martin / Anna Robert Oncins:
Processos de lexicalització en llengua de signes catalana de denominacions de l'àmbit del moviment associatiu sordsignant (11-48)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Raquel Veiga Busto:
The category of person in Catalan Sign Language (LSC) personal pronouns (49-78)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Giorgia Zorzi:
Coordinació copulativa, disjuntiva i adversativa en llengua de signes catalana (LSC) (79-109)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Alexandra Navarrete-González:
L'estructura informativa en llengua de signes catalana (LSC) (111-142)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Alexandra Navarrete-González / Gemma Barberà:
Meaning beyond signs: Implicatures and presupposition in Catalan Sign Language (LSC) (143-164)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Sílvia Gabarró-López:
Mans enlaire i palmells amunt, això és un marcador discursiu! (165-191)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Ryan Matthew Simoens / Gemma Barberà:
Adquisició del canvi de rol i dels classificadors en el discurs narratiu en llengua de signes catalana (LSC) com a L2: un estudi pilot (193-226)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
 
Sprachwissenschaft - Linguistics
 
   Javier Giralt Latorre / María Teresa Moret Oliver:
Manuscrits de la Ribagorça vs. manuscrits del Matarranya: un assaig de dialectologia diacrònica (227-247)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Aitor Carrera:
Catalanismes i dialectalismes lexicals de Naut Aran en Palmira Jaquetti. Elements de vocabulari sobre la pretesa natura acatalanada de l'alt aranès (249-294)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Bartomeu Abrines / Carles Royo:
Les oracions triargumentals causatives dels verbs psicològics catalans d'interès (295-346)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Maria Àngels Martínez Salom:
Sobre col.locacions i altres combinacions lèxiques nom-adjectiu en el Diccionari Fabra (347-365)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
   Daniel Casals Martorell:
La difusió de coneixements lingüístics a la ràdio durant el Franquisme: el programa Dreceres de la nostra llengua, de Ràdio Girona (1973-1975) (367-395)
[Abstract lesen]  [Aufsatz lesen]
 
Dokumentation - Documentation
 
   Melanie Blaschko:
Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2020 und im Wintersemester 2020/2021 (397-405)
[lesen]
 
Buchbesprechungen - Book Reviews
 
   Josep Solervicens (ed.): Metaficció: Renaixement & Barroc. Barcelona: Punctum-Mimesi, 2018
[Gonzalo Pontón] (406-410)
[lesen]
   Verònica Zaragoza / Pep Valsalobre (Hgg.): Fontanella polièdric: poesia barroca i transmissió. Girona / Barcelona: Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Institut d'Estudis Catalans, 2019
[Annett Azbel] (410-412)
   Màrius Torres: Poesies / Gedichte. Auswahl und Übersetzung von Àxel Sanjosé. Aachen: Rimbaud Verlag, 2019
[Marcello Giugliano] (413-419)
   Joan A. Argenter / Jens Lüdtke (eds.): Manual of Catalan Linguistics. Berlin / New York: De Gruyter, 2020
[Claus D. Pusch] (419-423)
 
Zeitschrift für Katalanistik > Archiv > Band 34 (2021)
Aktualisiert am 09.06.2022
Gestaltung: Claus D. Pusch
© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar